Heterogeneity and performance in innovation idea networks
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

the 9th CINet conference, September 6-9, 2008, Valencia, Spain.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06