Where do good innovation ideas come from?,
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

in proceedings of the 15th International Product Development Management Conference, June 29-July 1, 2008, Hamburg, Germany.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06