Ideation performance in projects and informal groups
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

the 1st ISPIM Symposium - Managing Innovation in a Connected World - held in Singapore on 15-17 December 2008.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06