Large deviations and entropy for determinantal point processes on complex manifolds
Preprint, 2008

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06