Determinantal point processes and fermions on complex manifolds
Preprint, 2008

Författare

Robert Berman

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06