Hydrogeological Characterisation and Sealing of Narrow Fractures in Hard Rock- A case study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

silica sol

chemical grouting

characterisation

Colloidal silica

Författare

Johan Funehag

Institutionen för geologi

Magnus Axelsson

Institutionen för geologi

RMZ-Materials and Geoenvironment

1408-7073 (ISSN)

Vol. 50 1 121-124

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06