Sealing of Narrow Fractures in Hard Rock- A Case Study in Hallandsås, Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Johan Funehag

Chalmers, Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Tunnelling and Underground Space Technology

0886-7798 (ISSN)

Vol. 19 4-5 H12-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06