Sealing Narrow Fractures with a Newtonian Fluid: Model Prediction for Grouting Verified by Field Study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Grouting

gelling liquids

colloidal silica

silica sol

penetration length

Författare

Johan Funehag

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tunnelling and Underground Space Technology

0886-7798 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06