Micromachining Approach in Fabricating of THz Waveguide Components
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Denis Meledin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Christophe Risacher

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Microelectronics Journal

Vol. 36 683-686

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07