Weight based Super-GMM for Speaker identification systems
Paper i proceeding, 2008

Författare

Guillermo Garcia

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

in Proc. EUSIPCO 2008

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07