Acetyl balance for the acetylation of wood particles by a simplified procedure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Roger Rowell

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Anne-Marie Tillman

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Holzforschung

0018-3830 (ISSN) 1437-434X (eISSN)

Vol. 44 4 263-269

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

DOI

10.1515/hfsg.1990.44.4.263

Mer information

Skapat

2017-10-07