Dimensional stability of particleboard made from vapor phase acetylated pine wood chips
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Roger Rowell

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

Nordic pulp and paper research journal

Vol. 1 2 11-

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07