Vapor Phase Acetylation of Southern Pine, Douglas-Fir, and Aspen Wood Flakes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Roger Rowell

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Journal of Wood Chemistry and Technology

Vol. 6 2 293-

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

DOI

10.1080/02773818608085228

Mer information

Skapat

2017-10-07