Dimensional stabilization of flakeboard by chemical modification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Roger Rowell

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

L Zhengtian

Journal of Wood Science and Technology

Vol. 20 83-

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07