Chemical modification of lignocellulosic materials. A comparison of processes
Doktorsavhandling, 1987

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

ISBN

91-7032-331-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 643

Mer information

Skapat

2017-10-07