Dimensional stability of flakeboards made from acetylated softwood and hardwood flakes
Licentiatavhandling, 1986

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07