Technology-Mediated Learning Systems for Project Work: A Design Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christian Hardless

Rikard Lindgren

Göteborgs universitet

Ulrike Schultze

Scandinavian Journal of Information Systems

Vol. 19 2 3-36

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10