Design & Emotion Moves
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

design methodology

design

design theory

affective design

sensory design

design application

Redaktör

Pieter Desmet

Jeroen van Erp

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

978-1-4438-0016-7

Mer information

Skapat

2017-10-08