SafetyNet Deliverable 5.8; In-depth accident causation database and analysis report
Rapport, 2008

Författare

Karolina Björkman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mikael Ljung Aust

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Erik Liljegren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Andrew Morris

Rachel Talbot

Russel Danton

Gabriele Giustiniani

Davide Usami

Kalle Parkkari

Michael Jaensch

Ernst Verschragen

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06