Vin, växthus och vänskap
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

mat

äldre konsumenter

konsumentteknik

konsumtionsvetenskap

Författare

Helene Brembeck

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Helena Shanahan

Lena Jonsson

Kerstin Bergström

Miljöforskning för ett uthålligt samhälle

3 19-20

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Övrig annan teknik

Företagsekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06