The Construction of Combustion Models for RME Bio-diesel fuel for ICE Application
Paper i proceeding, 2008

Författare

Valeri Golovitchev

Chalmers, Tillämpad mekanik

Junfeng Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik

ICBT-2008

241-255 (accepted to J. Biotechnology Advance )

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06