Assessment of reaction kinetic models describing delignification fitted to well-defined kraft cooking data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 23 2 210-217

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06