Effect of Pulping Conditions on the Rates of Formation and Degradation of Hexenuronic Acid in Scots Pine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Journal of Pulp and Paper Science

Vol. 34 1 23-29

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06