Ways to increase the knowledge of mechanisms during alkaline cooking
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

The second workshop on chemical pulping processes, November 18-19, Karlstad, Sweden

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07