Single-phase VSC Based SSSC for Subsynchronous Resonance Damping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Jan Svensson

Lennart Ängquist

IEEE Transactions on Power Delivery

Vol. 23 3 1544-1552

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08