On Control of Static Series Compensator for SSR Mitigation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Jan Svensson

Lennart Ängquist

IEEE Transactions on Power Electronics

Vol. 23 2 735-743

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08