Online Estimation of Subsynchronous Voltage Components in Power Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Jan Svensson

Lennart Ängquist

IEEE Transactions on Power Delivery

Vol. 23 1 410-418

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08