On Control of Static Series Compensator for SSR Mitigation
Paper i proceeding, 2007

Författare

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Jan Svensson

Lennart Ängquist

Proc. of IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC'07)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08