An Apparatus and a Method for a Power Transmission System
Patentansökan, 2008

Författare

Lennart Ängquist

Jan Svensson

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

ABB TECHNOLOGY LTD

WO2006SE01106 20060929

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik