An Apparatus and a Method for a Power Transmission System
Patentansökan, 2008

Uppfinnare

Lennart Ängquist

Jan Svensson

Massimo Bongiorno

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

ABB TECHNOLOGY LTD

WO2006SE01106 20060929

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15