SPICE models of barrier compared to measured data
Paper i proceeding, 2001

Författare

Urban Lundgren

Jerker Delsing

2001 IEEE EMC International Symposium, Montreal, Canada, Aug. 13-17, 2001

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06