An approach to the generation of SPICE models feasible for EMC problems
Paper i proceeding, 2001

Författare

Urban Lundgren

2000 IEEE International Symposium on EMC, Washington, D.C., USA, Aug. 21-25, 2000

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06