Virtual Labs Implementation of Interactive Media for High School Science
Rapport, 2008

Författare

Cammy Huang- DeVoss

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

Ilsa Dohmen

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan humaniora

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08