Proceedings of the 2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM'09
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

PLM

Product Development

IT

Product Lifecycle Management

Redaktör

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Göran Gustafsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-975079-7-4

Mer information

Skapat

2017-10-07