Maximum-norm estimates for finite-element methods for a strongly damped wave equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

analytic semigroups

spaces

stability

operators

Författare

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

LB Wahlbin

BIT (Copenhagen)

0006-3835 (ISSN)

Vol. 44 1 165-179

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-08