Characterization of WC-(V,W)C-Co made from pre-alloyed (V,W)C
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

NG Hashe

Susanne Norgren

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Johannes Neethling

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 27 2 229-233

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08