Characterisation of WC-Co with cubic carbide additions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jonathan Weidow

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Jenni Zackrisson

Bo Jansson

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 27 2 244-248

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07