Detailed microstructure of a cBN based cutting tool material
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jenny Angseryd

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Mattias Elfwing

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 27 2 249-255

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07