Bistability in gene transcription: Interplay of messenger RNA, protein, and nonprotein coding RNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

BioSystems

0303-2647 (ISSN)

Vol. 95 1 75-81

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08