SimWattch and Learn
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jianwei Chen

Michel Dubois

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

IEEE Potentials

0278-6648 (ISSN)

Vol. 28 1 17-23

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08