Lipases at interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Pedro Reis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Heribert Watzke

Martin Leser

Reinhard Miller

Advances in Colloid and Interface Science

0001-8686 (ISSN)

Vol. 147-148 237-250

Ämneskategorier

Kemiteknik

Annan kemiteknik

Annan kemi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06