A Calorimetric and Fluorescence Study of a Batch Cultures of Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Christer Larsson

Lena Gustafsson

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Applied Microbiology and Biotechnology

0175-7598 (ISSN) 1432-0614 (eISSN)

Vol. 31 4 355-357

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiteknik

DOI

10.1007/BF00257604

Mer information

Skapat

2017-10-07