Structural Study and Proton Conductivity of BaZr0.90Ga0.10O2.95
Paper i proceeding, 2006

Författare

Istaq Ahmed

Chalmers, Kemi- och bioteknik

E. Ahlberg

Sten Eriksson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

C. Knee

M. Karlsson

Aleksandar Matic

L. Börjesson

Advances of Solid Oxide Fuel cells II, Ceramic Engineering and Science Proceedings

Vol. 27 4 105-117

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07