Being a Linguistic Foreigner - Learning from International Tutoring
Kapitel i bok, 2009

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Linda S Bergmann

Gerd Bräuer

Robert Cedillo

Chloe Reyes, de los

Carol Peterson Haviland

Brady Spangenberg

ESL Writers: A Guide for Writing Center Tutors

195-207

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

ISBN

978-0-86709-594-4

Mer information

Skapat

2017-10-07