Dielectrophoretic microweaving: Biofabrication of aligned bacterial nanocellulose for regenerative medicine
Paper i proceeding, 2009

Författare

M Sano

R Davalos

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Proceedings of the ASME 2009

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07