Bacterial cellulose, a potential vascular graft and tissue angineering scaffold
Paper i proceeding, 2009

Författare

H Zahedmanesh

Dublin City University

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

C Lally

Dublin City University

11th ASME Summer Bioengineering Conference, SBC2009; Lake Tahoe, CA; United States; 17 June 2009 through 21 June 2009

PART A 519-520
978-079184891-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

DOI

10.1115/SBC2009-206343

ISBN

978-079184891-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-02