A novel nanocomposite film prepared from crosslinked cellulose whiskers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

L Goetz

A Mathew

Kristiina Oksman

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

A. J. Ragauskas

Carbohydrate Polymers

0144-8617 (ISSN)

Vol. 75 85-89

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06