Biodegradable polymeric micro-nanofibers by electrospinning of polyester/polyether block copolymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Nicola Detta

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

A Al-Fattah

E Chiellini

Pernilla Walkenström

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Journal of Applied Polymer Science

Vol. 110 253-261

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06