On the interactions between cellulose and xylan, a biomimetic simulation of the hardwood cell wall
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Sofia Dammström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Lennart Salmén

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

BioResources

1930-2126 (ISSN)

Vol. 4 1 3-14

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08