Gas phase surface fluorination of arabinoxylan films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Maria Gröndahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Anna Gustafsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Macromolecules

Vol. 39 2718-2721

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06