Surface modification of cellulosic fibers using dielectric-barrier discharge
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

L.C Vander Wielen

Max Östenson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

A. J. Ragauskas

Carbohydrate polymers

Vol. 65 179-184

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06